ANT-kursus

 ANT kursus

Ant Kursus skal gennemføres hvis du har mistet kørekortet pga. spiritus kørsel. (Promille over 0,5)

Hvert år er der omkring 7000 spritbilister/narkobilister der gennemgår et ANT-Kursus.

Hvis du på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., har fået en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud, skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Kurset er obligatorisk og skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

Prisen for selve ANT Kurset er 3200,- . (2018)

ANT-kurserne består af 4 lektioner á 3 times varighed. Når du har gennemført kurset, får du et kursusbevis som skal bruges ved tilmelding til den kontrollerende køreprøve.

Der er mødepligt til kurset. Hvis du har fravær eller kommer for sent mister du din plads, og der skal betales 3200,- en gang til.

Kursus beviset har en gyldighed på 1 år. Dvs. at din ansøgning om generhvervelse af kørekort skal være indleveret på borgerservice senest 1 år efter kurset er færdigt.

Hvis du har haft en ubetinget frakendelse skal du til kontrollerende køreprøve i alle kategorier, som du ønsker at generhverve.
Hvis du har haft en betinget frakendelse beholder du dine kategorier, såfremt du består den kontrollerende køreprøve (både teoretisk og praktisk) senest i andet forsøg.

Beregn din promille

Straf ved promillekørsel.

Promille mellem 0,5 og 1,2

Betinget frakendelse af førerretten, og du skal til en kontrollerende køreprøve inden 6 måneder.

Bøden er netto månedsløn gange Promille, og der kræves et ANT-Kursus

Promille mellem 1,2 og 2,0

Ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år. Du kan søge om at køre med alko-lås i 3 år.

Bøden er netto månedsløn gange Promille, og der kræves et ANT-Kursus.

Der skal ved generhvervelse gennemføres en kontrollerende køreprøve.

Promille over 2,0

Ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år og herefter skal du køre i 2 år med alko-lås.

Bøden er netto månedsløn gange promille, og 20 dage betinget fængsel. (Bilen kan blive konfiskeret)

ANT-Kursus skal gennemføres og der skal bestås en kontrollerende køreprøve.

 

Ant kursus ved gentagelse af spiritus kørsel

STRAFFEN VED GENTAGELSE AF SPIRITUS/NARKO KØRSEL STIGER.

Tilmelding til ANT-Kursus

 

ant kursus

Relaterede links : Ubetinget frakendelse, Rådgivning til teoriprøve, Køb adgang til teoriprøve, Gratis Teoriprøve, KørselsforbudSærlig køreundervisning, Kontrollerende køreprøve