Bliv kørelærer

Bliv kørelærer

Vi har lavet materiale for kommende kørelærere, så det er lettere for dig at læse/øve hjemme.

For at tage uddannelsen til kørelærer, skal du melde dig til et kursus hos en kørelærer med særlig tilladelse fra Justitsministeriet.

 

Adgangskrav for at starte på udannelsen

Man skal være mindst 24 år gammel.

Man skal have erhvervet kørekort til kategori A, B, C og C/E inden man kan påbegynde sin udannelse som kørelærer

Hvis du ønsker at blive kørelærer til storvogn, er der krav om erhvervsmæssigt kørekort, inden du starter.

Du skal have 120 timer voksen pædagogik undervisning (dokumenteret/ AVG )

I de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.

Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse.

For at blive kørelærer, skal du opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve samt om straf.

 

Kørelæreruddannelsen er delt i to afsnit

Første del 

Forprøven – er rettet mod forståelse af undervisningsplanens opbygning og systematik, samt kendskab til den almindelige teori.

Anden del

Den afsluttende prøve – er eksamination af aspirantens evne til at omsætte den teoretiske grundviden til undervisning – såvel i teori som i praksis.

Bliv kørelærer ved hjælp fra BeståTeori.dk.

->Link til egenviden spørgsmål og svar<-

 

Forprøve

Forprøven er en skriftlig prøve, og du skal benytte et afkrydsningsark til at besvare spørgsmålene.

Til forprøven er det vigtigt at være vel forberedt, fordi den er faktisk ikke så nem, som man skulle tro.

Det viser sig at ca. 40-50% består forprøven første gang.

Forprøven består af 45 spørgsmål i undervisningsplanens indhold og systematik.

Varigheden af forprøven er 90 minutter uden pause.

Hvis man skal bestå, skal man max. have 6 forkerte svar.

En bestået forprøve giver ret til at deltage i 3 afsluttende prøver indenfor 2 år.

Bliv kørelærer ved hjælp fra BeståTeori.dk.

—>Køb adgang til online forprøve system her<—

 

Afsluttende prøve

Den afsluttende prøve er opdelt i tre.

Del 1. Du går ind i et seperat rum og trækker en lektion, som du skal undervise eleverne i.

Undervisningen varer ca. 30 minutter, afhængigt af prøvekommitionens interesse.

Når du er færdig med lektion undervisningen i teorilokalet, går eleverne ud af lokalet og du bliver overhørt i egenviden.

Del 2. Du går igen ind i et seperat rum og trækker et egenviden kort. Så får du nogle spørgsmål, som du skal besvare.

Egenviden spørgsmålene omhandler følgende : Færdselslov, fysik, dybere teori, undervisningsmetoder, Detailforskrifter osv.​

BeståTeori.dk har besvaret alle egenviden spørgsmålene som man kan trække til den afsluttende prøve, og dem finder du her.

Egenviden delen varer ca. 15-20 minutter, afhængigt af hvor omfattende spørgsmålene er.

Del 3.  Som det sidste skal du ud at køre elevkørsel. Kørsel ruden har du nok forberedt i forvejen med din særlig godkendte kørelærer.

 

Når de 3 prøver er færdige, får du en bedømmelse af, hvordan det er gået. Du får med det samme at vide om du har bestået.

Prøven bedømmes som en helhed.

Bliv kørelærer med hjælp fra BeståTeori.dk.

->Link til egenviden spørgsmål og svar<-

Hvad koster kørelærer udannelse

Prisen på kørelærer udannelsen varierer meget alt efter hvem du spørger. Men husk at det ikke altid er prisen der er afgørende.

Når vi taler om kørelærer udannelse, vil jeg sige, at det er dyrt at købe billigt.

 

Den mest almindelige opgave er at undervise folk, der tager kørekort til personbil. Men du kan også lære at undervise folk, der tager kørekort til busser, lastbiler og motorcykler. Du får bl.a. undervisning i færdselsloven og i en række tekniske emner som fx køreteknik og køretøjers sikkerhedsmæssige stand.

Ved de afsluttende prøver vil du bl.a. blive bedømt på dine pædagogiske evner. De fleste kørelærere har egen køreskole, og en stor del af undervisningen foregår i eftermiddags- og aftentimerne.

 

Kørelærer løn

Det er meget forskelligt, hvad en kørelærers fortjeneste er, og det afhænger af om man er selvstændig eller man er ansat hos en anden kørelærer.

Indtægten for selvstændige kørelærere kendes ikke, men ligger i området mellem 25.000 kr. og 35.000 kr. om måneden når alt er betalt.

 Valg af kørelærer skole

->Her kan du se en liste over de populereste kørelærer skoler i Danmark<-

 

Efterudannelse

Kørelærergodkendelsen gælder i 5 år. Fra 1. januar 2016 kræves et 5 dages efteruddannelse i forbindelse med fornyelse. Dansk Kørelærer-Union udbyder efteruddannelseskurser.

 

Relaterede links : Egenviden , F-Styrelsen ,