Spørgsmål 4

Indlæring og motivation

Egenviden spørgsmål 4

Elevernes motivation og indlæring.

Spørgsmål:

Sammenhængen mellem elevernes motivation og indlæringens forløb, herunder opregning af de mest almindelige årsager til svigtende motivation.

Svar:

Ved motivation forstås elevens lyst til at gøre en aktiv indsats for at lære.

Har eleven lyst til at få kørekort sker læringen lettere end hvis eleven er tvunget til at få taget kørekortet

Hvis eleverne er motiverede er de også mere modtagelige for indlæring end, hvis de absolut ikke er motiverede.

Svigtende motivation kan skyldes kedelig og umotiveret undervisning (Kan lærer gøre noget ved), træthed eller private problemer/glæder overskyggerengagementet i at deltage aktivt i undervisningen.

Kan være manglende svøvn.

Indlæring

<-Spørgsmål 3 – Spørgsmål oversigt – Spørgsmål 5->