Spørgsmål 1

Køreundervisning målbeskrivelser

Egenviden spørgsmål 1

Køreundervisning krav vedrørende målbeskrivelser.

Spørgsmål:

Nødvendigheden af målbeskrivelser, for at gøre det muligt at konstatere, om givne mål er nået, herunder precisering af betingetlser for elevens dokumentation af kundskaber og færdigheder og præcisering af kriterier og mindstekrav for, hvad eleven skal kunne og vide ved undervisningens afslutning.

Svar:

De detaljerede delmål udgør de egentlige retningslinjer for såvel køreundervisning som bedømmelse ved køreprøven. At de er så detaljerede sikrer en ensartethed i både køreudannelsen og ved køreprøven – i tvivlstilfælde kan undervisningsplanen altid kontrolleres. Ved at sikre, hvad eleven kommer som hensynsfulde og ansvarsbevidste bilister, der kan bedømme trafikken kritisk og føre køretøjet uden fare for sig selv og andre.

Målbeskrivelserne sikrer endvidere, at eleven føres fra lettere mod sværere øvelser.

 

Målbeskrivelse skal indeholde krav, vilkår og kriterier.

Krav : Hvad eleven skal lære.

Vilkår : Hvordan det skal læres. – f.eks. alene, i grupper, i teorilokale, ved eller i bil på manøvrebane

Kriterier : Hvor godt det skal læres. – Gerne målbart, f.eks. testspørgsmål

Det skal dokumenteres at der er undervist.

 

<-Spørgsmål 225  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 2->