Spørgsmål 104

Egenviden spørgsmål 104.

Spørgsmål:

Startmotorens formål.

Svar:

Motoren hjælpes i gang af startmotoren, der får strøm fra batteriet, når tændingsnøglen betjenes.

Startmotor funktion.

Starteren skal dreje motorens krumtap således at brændstof- og luftblanding der er tilført cylinderne kan komprimeres og antændes.

Startmotorens virkemåde.

Starteren er med et kabel tilsluttet batteriets + pol og via motorblok og kabel tilsluttet batteriets – pol.

Aktivering af starteren sker med en startkontakt der danner forbindelse fra batteriets + pol til starterens relæspole.

Startrelæet trækker startdrevet frem så det går i indgreb med startkransen og startrelæets kontakter slutter forbindelsen mellem batteri og starterens elektromotor.

Starteren kører og drejer motorens krumtap.

Motoren går i gang efter ca. 1 – 2 sekunder hvorefter startkontakten slippes og startrelæet afbryder forbindelsen til elektromotoren og vil trække startdrevet ud af indgrebet med startkransen, hjulpet på vej af startkransens omdrejninger og drevets friløbs konstruktion.

.

<-Spørgsmål 103  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 105->