Spørgsmål 11

Færdselsulykker og konsekvenser

Egenviden spørgsmål 11

Spørgsmål:

Menneskelige årsager til færdselsulykkerne og konsekvenserne for køreuddannelsens tilrettelæggelse.

Svar:

Menneskelige forhold er årsag til langt de fleste ulykker i trafikken, helt op til 90%.

Det betyder, at kørelæreren gennem undervisningen skal give eleverne forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at de fuldt ud kan udnytte deres evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger.

Disse forhold omfatter såvel føreren af bilen som medtrafikanterne.

Teori og praksis skal hænge sammen og eleven skal føres fra lettere mod sværere opgaver.

Derfor skal der i undervisningen tilrettelægges, lægges vægt på at gøre eleverne bekendt med de risikoforhold og farer, der trods gældende regler dagligt opstår i trafikken.

Undervisningen skal derfor i høj grad orienteres mod køreudannelsens egen mål og ikke snævert mod beståelse af køreprøven.