Spørgsmål 110

Egenviden spørgsmål 110

Spørgsmål:

Antændelsen af brændstof i benzin- og dieselmotorer, herunder kompression samt formålet med tændrør eller gløderør

Svar:

Antændelse af den komprimerede benzin- og luft-blanding sker vha. gnisten fra et tændrør, når stemplet er i øverste stilling i den fase der kaldes kompressionstakten (2. takt). Her er benzinblandingen komprimeret til 8:1

I en dieselmotor sker antændelsen af diesel- luftblandingen derimod ved selvantændelse, idet dieselen vha. særlig indsprøjtningsdyse indsprøjtes i den komprimerede luft (ca. 20:1) som har en temperatur på mellem 500oc – 1000oc. Indsprøjtningen sker når kompressionstakten afsluttes og blandingen bryder straks i brand pga. den høje temperatur.

Gløderørets opgave er at give en forvarmning til dieselmotoren idet motoren ved start har et lavere kompressionsforhold, og dermed ikke kan skabe den fornødne temperatur til selvantændelse.

 

<-Spørgsmål 109  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 111->