Spørgsmål 117

Egenviden spørgsmål 117

Spørgsmål:

Princippet i udstødningssystemet og tegn på fejl i udstødningssystemet

Svar:

Udstødningssystemet bruges til at bortlede gassen fra forbrændingen af brændstof. Den gas, der forbrændes, opsamles i udstødningsmanifolden og ledes derefter til katalysatoren, udstødningspotten, lyddæmperen og udgangen.

Udstødningen begrænser udledningen af forurenende stoffer (carbonmonoxid, kulbrinter, kvælstofoxider og særlige partikler fra dieselmotorer) ved hjælp af katalysatorens kemiske reaktion (på biler med katalysator), samt til at begrænse temperaturen på forbrændingsgassen, der når op på næsten 900°C ved motorens udgang.

Endelig begrænses de interne og eksterne støjgener, der skyldes ”eksplosioner” i forbindelse med motorens driftscyklus og til at forbedre effekten, drivmomentet og bilens brændstofforbrug. Støjen dæmpes ved at udstødningsgasserne passerer en række kamre i potten hvorved støjen mindskes.

Utætheder i udstødningssystemet, vil medføre at bilens udstødning vil slippe ud før lyddæmperen, hvilket medfører et højt støjniveau.

Slipper udstødningsgassen ud af utætheder i udstødningssystemet vil der være risiko for at der utilsigtet kommer kulilte ind i kabinen. Kulilte er en meget giftig luftsart, som altid forekommer i udstødningsgas.

 

<-Spørgsmål 116  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 118->