Spørgsmål 118

Egenviden spørgsmål 118.

Spørgsmål:

Udledning af udstødningsgas fra cylindre, herunder formålet med lyddæmper og katalysator.

Svar:

Katalysator

Siden 1990 har det været krav til benzindrevne personbilers grænseværdier af forbrændingsprodukter i udstødningen – nødvendigt med en katalysator, der er en cylinder monteret på udstødningsrøret ligesom lyddæmperen.

Katalysatoren virker først ved tempratur.

Udstødningsgassen bliver tvunget igennem katalysatoren, hvor kulilte bliver omdannet til kultveilte. Man skal være opmærksom på, ikke at parkere på tørt underlag som f.eks. blade, mos, græs osv.

Man må ikke skubbe en bil i gang met katalysator monteret, da der så opgobes olie i katalysatoren, som så ødelægger den.

Lambdasonde

Lambdasonde måler iltindholdet i udstødningen. En lambdasonde er en føler, der er monteret på bilens udstødningsrør. På lidt ældre biler er der kun én føler, der typisk er monteret lige før bilens katalysator. På nyere biler skal der være 2, for at opnå en udstødningsgas som bilens katalysator er i stand til at rense.

Lyddæmperen

Lyddæmperens funktion er at dæmpe lyden. Hvis den er beskadiget, vil motorydelsen falde og benzinforbruget øges.

Tomgangsforbud

Aalborg kommune et tomgangsregulativ på max 1 min. Det betyder at man må ikke lade bilen stå i tomgang i længere tid af gangen, den må ikke udvikle unødig røg og støj.

 

<-Spørgsmål 117  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 119->