Spørgsmål 119

Egenviden spørgsmål 119

Spørgsmål:

Princippet i katalysatorens virkemåde

Svar:

Katalysatoren er udformet som en bikube, perforeret med små kanaler, hvor udstødningsgasserne ledes igennem. Indholdet af katalysatoren kan være en opbygning i keramik eller metal med forskellige størrelse af kanalerne som giver forskellig strømning af udstødningsgasserne.

Den katalytiske funktion foregår helt på overfladen i kanalerne. Den bikube lignende opbygning af katalysatoren og kanalerne giver et stort areal hvilket er viktigt så virkningen sker hurtigt og dermed omdanner mest mulig.

Overfladen på “bikubens”, inderside af katalysatoren er dækket med katalytisk aktive ædle metaller platina, palladium og rhodium som ikke forbruges (som er et krav for at benævnes en katalysator). Den katalytiske virkning af disse metaller begynder når temperaturen i udstødningsgasserne stiger. En korrekt regulering af forbrændingen i motoren er nødvendig og justeringen sker med lambdasensoren.

  • Katalysatoren bliver mellem 400 til 700 grader varm.
  • I en katalysator omdannes de skadelige stoffer kulilte(CO), kvælstofocider (NOx) og kulbrinter (HC), til mindre skadelige stoffer som kultveilte, kvælestof og vanddamp.
  • En reguleret, såkaldt trevejs-katalysator fjerner 80-90% af de skadelige stoffer.

 

<-Spørgsmål 118  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 120->