Spørgsmål 124

Egenviden spørgsmål 124

Spørgsmål:

Betydningen af korrekt vedligeholdelse af motoren for at undgå unørdig forurening.

Svar:

Motoren skal være justeret efter fabrikantens forskifter for at undgå unødig forurening.

Af stor betydning, hvis forureningen øges/skadelige partikler, hvis ikke justeringen er korrekt.

Hvordan måles forurening i benzinbiler: Måler CO-indholdet i udstødningen (CO-Test). Ved dieselbiler laves en røgtest.

Fastsatte værdier skal overholdes – jo nyere bil jo strengere krav.

Katalysator er lovkrav når det er benzin biler.

Katalysator omdanner kulilten til kultveilte, hvilket er mindre skadeligt for miljøet.

Motorens helbredstilstand

Når benzinen forbrændes i bilmotoren, dannes der en del forskellige gasarter. Nogle af gasarterne er harmløse og i øvrigt fuldkommen magen til de gasarter, som findes i almindelig atmosfærisk luft. Men fire af gasarterne er skadelige for mennesker og miljøet. Det er kulbrinte (HC), kvælstofilter (NOx), kulilte (CO) og kultveilte (CO2). Mængden af både kulilte og kulbrinte kan måles og kan tilsammen fortælle noget om “motorens helbredstilstand”.

Kulilte (CO)

Kulilte måles i procent og er bestemt af mængden af forbrændt benzin. Kulilteprocenten bør i tomgang ligge mellem 0,5 og 2,0 afhængig af motorens konstruktion. Er bilen forsynet med katalysator, skal CO-værdien være under 0,5 procent. Kulilte er farlig for mennesker, men gør kun begrænset skade på miljøet. Mængden af kulilte fortæller desuden noget om mængden af andre skadelige stoffer i udstødningsgassen.

Kulbrinte (HC)

Kulbrinte måles i ppm (parts per million) og er et mål for mængden af uforbrændt benzin. Mængden af kulbrinte bør i tomgang ikke overskride 300 ppm. Er bilen forsynet med katalysator, skal værdien ligge under 100 ppm. Kulbrinte er skadelig for både mennesker og miljø.

 

Der kan være flere forskellige årsager til, at mængden af skadelige stoffer i udstødningsgassen med tiden overskrider de fastsatte grænser.

Blandt andet kan karburatoren eller benzin-indsprøjtningsanlægget være forkert justeret, men det kan også skyldes en fejl i tændingsanlægget eller utætheder, hvor luften suges ind.

 

<-Spørgsmål 123  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 125->