Spørgsmål 126

Egenviden spørgsmål 126

Spørgsmål:

Betydningen af korrekt køremåde af hensyn til brændstofforbruget.

Svar:

Høje hastigheder og aggressiv kørsel med kraftige accelerationer f.eks. i forbindelse med overhalinger, medfører øget brændstofforbrug, mens energirigtig kørsel i almindelighed kan give 5-10% besparelse af brændstof og i mange tilfælde helt op til 25%.

Under fremkørsel mod kryds bør man forudse, om standsning for gult eller rødt bliver nødvendigt, og i givet fald tilpasse hastigheden det sidste stykke frem mod krydset, frem for at forsætte med høj hastighed og derefter bremse til sidst.

Unødig brug af f.eks. tagboks, sædevarme og aircondition øger ligeledes energiforbruget.

 

§ 38. Fører af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det ikke afgiver unødig støj eller unødigt udvikler røg eller gasarter.

Stk. 2 I og ved bebyggelse må kørsel, der er unødvendig og forstyrrende, ikke finde sted. Hastighed og køremåde i øvrigt skal på sådanne steder afpasses således, at andre ikke unødigt forstyrres.

 

<-Spørgsmål 125  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 127->