Spørgsmål 130

Egenviden spørgsmål 130

Spørgsmål:

Betydningen af ikke at lade motoren gå i tomgang i længere tid for at undgå unødig luft- og støjforurening

Svar:

For at mindske luft- og støjforurening bør man ikke lade motoren gå i tomgang i længere tid.

De lokale myndigheder kan udstede regulativer til bekæmpelse af forureningen fra motorkøretøjer. Dette er bl.a. tilfældet i Kbhs. kommune og samtlige kommuner i regionen.

Regulativet bestemmer at tomgangskørsel ikke må finde sted i længere tid end højst påkrævet og maks. i 1 minut.

 

<-Spørgsmål 129  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 131->