Spørgsmål 14

Egenviden spørgsmål 14

Spørgsmål:

Betydningen af, at skærpet opmærksomhed mod risikoforhold og faremuligheder ikke fører til overdrevet forsigtighed eller afkald på udførelse af manøvrer i situationer, hvor ingen faretegn er til stede.

Svar:

Ved kørsel foran andre skal vi køre med en hastighed der er rimeligt tilpasset forholdene og ikke overdreven lav. En overdreven lav hastighed kan medføre påkørsel bagfra.

Undladelse af at orientere sig eller f.eks. gå i bremseberedskab kan omvendt skabe en situation hvor der skal bremses eller undviges uden forudgående orientering om medtrafikanter i øvrigt.

At køre med en overdreven lav hastighed sinker trafikken og kan skabe farlige situationer hvor andre mister tålmodigheden og foretager farlige manøvrer.

 

<-Spørgsmål 13  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 15->