Spørgsmål 142

Egenviden spørgsmål 142

Spørgsmål:

Faremulighed ved kørsel med ukorrekt dæktryk og ved uensartet dækmontering

Svar:

Dæk skal være pumpet op til fabrikantens forskrifter.

Lavt dæktryk giver større slipvinkler, forøget slid på dækkene, tung og usikker styring, nedsat retningsstabilitet samt risiko for at slidbanen river sig løs eller dækket eksploderer ved længere tids hurtig kørsel.

Højt dæktryk giver mindre slipvinkler, dårligere vejgreb og hjulene får tendens til at hoppe over ujævnheder.

Dækkets slipvinkel afhænger bl.a. af:

  • Dæktype
  • Dækdimension
  • Dækmønster

Store slipvinkler på forhjul medfører understyringstendens

Store slipvinkler på baghjul medfører overstyringstendens

Dæktypen defineres som:

Radial eller diagonal (anvendes som sommer-, vinter-, terrændæk og nødhjul)

Terræn- og vinterdæk: Højere slidbanemønster og større slipvinkler

Diagonaldæk: Store slipvinkler

Radialdæk: Små slipvinkler

Ved uensartet montering af dæk, vil der dermed opstå uhensigtsmæssige og farlige styre- og bremsetendenser på køretøjet.

 

<-Spørgsmål 141  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 143->