Spørgsmål 150

Egenviden spørgsmål 150

Spørgsmål:

Færdselslovens bestemmelser om definitioner mv.

Svar:

Definitioner m.v.
Der er i alt 30 definitioner i alfabetisk rækkefølge

§ 2. I denne lov forstås ved:

1. Akseltryk: det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel.

2. Bil: motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.

3. Blokvogn: motordrevet køretøj eller dertil koblet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særligt tungt eller omfangsrigt gods.

4. Egenvægt: vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til egenvægten.

18. Parkering: enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering.

 

<-Spørgsmål 149  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 151->