Spørgsmål 151

Egenviden spørgsmål 151

Spørgsmål:

Begreberne »fare«, »ulempe« og »unødig ulempe«

Svar:

1) Man er »til fare« ved en køremåde, der giver nærliggende mulighed for sammenstød eller anden ulykke.

2) Man er »til ulempe« ved en køremåde, hvor man uden at være til fare kommer i vejen for en anden trafikant og derved tvinger denne til at give plads, vige til side eller holde tilbage.

3) Ved bestemte manøvrer, fx igangsætning fra vejkant, vognbaneskift og ved standsning eller hurtig nedsættelse af hastigheden, kan man ikke altid helt undgå at komme i vejen for andre, og man skal da blot sikre sig, at manøvren ikke er til unødvendig ulempe ( Unødig ulempe )

 

<-Spørgsmål 150  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 152->