Spørgsmål 171

Egenviden spørgsmål 171

Spørgsmål:

Unødig støj mv.

Svar:

Unødig støj m.v.

§ 38. Fører af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det ikke afgiver unødig støj eller unødigt udvikler røg eller gasarter. Stk. 2. I og ved bebyggelse må kørsel, der er unødvendig og forstyrrende, ikke finde sted. Hastighed og køremåde i øvrigt skal på sådanne steder afpasses således, at andre ikke unødigt forstyrres.

 

<-Spørgsmål 170  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 172->