Spørgsmål 18

Egenviden spørgsmål 18

Spørgsmål:

Hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit om køretøjets indretning og udstyr.

Svar:

Betjeningsudstyr og instrumenter

Hovedmål:

Eleven skal lære at udpege betjeningsudstyret i bilen, der skal benyttes under kørsel på lukket øvelsesplads og på vej, samt lære at forstå betydningen af standardinstrumenter og kontrollys på bilens instrumentpanel. Eleven skal endvidere have kendskab til, hvorledes motor, tænding, speeder, kobling, gear, styreapparat og bremser fungerer, således at det hjælper eleven til at behandle betjeningsudstyret korrekt. Undervisningen i afsnit 1.1.1 kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.1 “Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr”.

Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr

Hovedmål:

Eleven skal lære de vigtigste lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr og have kendskab til forskellige risikoforhold og tegn på fejl, der har særlig betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere uden brug af værktøj lære at kontrollere udstyrets lovlighed på en bil og påvise eventuelle fejl eller mangler. Undervisningen i kontrol af bilens udstyr kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.1 ”Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr”.

Køretøjets dokumenter

Hovedmål:

Eleven skal have kendskab til, hvilke oplysninger der fremgår af køretøjets dokumenter, samt lære, hvornår disse dokumenter skal medbringes.

 

<-Spørgsmål 17  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 19->