Spørgsmål 185

Egenviden spørgsmål 185

Spørgsmål:

Færdselslovens bestemmelser om ejers, førers og brugers ansvar for køretøjets stand

Svar:

§ 67

Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.

Stk. 2.

Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand.

Stk. 3.

Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig.

 

<-Spørgsmål 184  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 186->