Spørgsmål 186

Egenviden spørgsmål 186

Spørgsmål:

Færdselslovens bestemmelser om kontrol af køretøjer

Svar:

§ 77

Politiet kan standse et køretøj og lade det undersøge for fejl og mangler samt kontrollere, at føreren opfylder betingelserne for lovligt at kunne føre køretøjet. Opfylder køretøjet ikke bestemmelserne i loven eller de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, kan det indkaldes til senere kontrol. Såfremt køretøjet er til fare for færdselssikkerheden, kan dets nummerplader inddrages.

Stk. 2.

Ved broer og andre særlige vejstrækninger, f.eks. dæmninger, kan der iværksættes fast kontrol med køretøjers vægt og størrelse.

 

Person-, vare-, lastbiler og busser samt store PHK er omfattet af periodisk syn. Biler og MC til øvelseskørsel samt udlejningsbiler uden fører skal også synes periodisk.

Disse biler skal normalt synes mellem 1 og 2 år.

Motorcykler skal ikke synes periodisk.

 

<-Spørgsmål 185  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 187->