Spørgsmål 187

Egenviden spørgsmål 187.

Spørgsmål:

Færdselslovens bestemmelser om tilkobling og slæbning.

Svar:

Påhængskøretøj.

§70. Til bil må tilkobles ét påhængskøretøj (vogn, redskab eller sættevogn).

Til motorcykel må kobles sidevogn og ét påhøngskøretøj (vogn eller redskab)

Til traktor og motorredskab må tilkobles to påhængsvogne eller én påhængsvogn og ét påhængsredskab.

Til cykel må tilkobles sidevogn eller en påhængsvogn.

Slæbning.

Steder vi ikke må slæbe: Motorvej og motortrafikvej.

Det højeste tilladte hastighed under slæbning er 30 km/t. Slæbning over den hastighed må kun ske med godkendt kranvogn.

Afstand imellem køretøjerne må max være 4 meter. Hvis det er over 2 meter skal der være en afmærkning imellem. (kan være en hvid klid eller en plastikpose. I lygtetændingstiden er det krav at det er en godkendt cylinder)

Tegngivnings apparater så som lys, blink, horn, bremser og styretøj skal virke på det køretøj man trækker.

Chafføren på det køretøj man trækker skal have kørekort til det pågældende køretøj.

På registreringsattesten fremgår vægten af det tilkoblede køretøj.

 

<-Spørgsmål 186  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 188->