Spørgsmål 192

Egenviden spørgsmål 192

Spørgsmål:

Synsbekendtgørelsens bestemmelser om periodisk syn

Svar:

§ 55. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn, første gang 1 år efter første registrering og derefter med 1 års mellemrum:

1) Lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg).

2) Påhængs og sættevogn til bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

3) Køretøjer godkendt til transport af farligt gods.

4) Udrykningskøretøjer, jf. dog § 23, stk. 3.

5) Motorkøretøjer, der benyttes til

a) taxikørsel, herunder limousinekørsel,

b) sygetransport,

c) ambulancekørsel eller

d) buskørsel, herunder rutekørsel.

6) Registreringspligtige motorredskaber bortset fra minitruck, jf. bekendtgørelse om klassifikation og anvendelse af visse mindre motordrevne køretøjer som motorredskaber (minitruck).

7) Personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet.

Stk. 2. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 2 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel, og

2) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg) og motorcykler, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel.

Stk. 3. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 4 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, og

2) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg). Varebiler, der er registreret første gang før den 1. januar 1989, skal dog synes periodisk første gang 5 år efter første registrering.

Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.

 

<-Spørgsmål 191  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 193->