Spørgsmål 21

Egenviden spørgsmål 21

Spørgsmål:

Formålet med undervisningen i grundregler for kørsel for den/de omhandlede kategori(er) og hovedmålene for undervisningsplanernes enkelte afsnit herom.

Svar:

6. GRUNDREGLER FOR BILKØRSEL

Formålet med undervisningen er at give eleven kendskab til nogle generelle lovbestemmelser for bilkørsel, umiddelbart før eleven skal gennemgå øvelserne i kørsel på vej. Eleven skal desuden gøres bekendt med nogle udtryk i færdselsloven, der præciserer bestemte krav til køremåden ved enhver manøvre. Elevens kendskab til det teoretiske stof skal udnyttes i praksis, hvor der er lejlighed til det under øvelserne i kørsel på vej.

6.1 Anvisninger for færdslen

Hovedmål:

Eleven skal lære, hvor lovbestemmelserne for bilkørsel gælder, og at man i øvrigt skal rette sig efter politiets anvisninger samt vejafmærkning i form af færdselstavler, kørebanestriber mv. og færdselssignaler.

6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen

Hovedmål:

Eleven skal lære færdselslovens grundregler om sikker og uhindret afvikling af færdslen og om særligt hensyn over for bestemte trafikanter og herunder betydningen af udtrykkene “fare” og “ulempe” samt “unødig ulempe”.

 

<-Spørgsmål 20  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 22->