Spørgsmål 215

Egenviden spørgsmål 215

Spørgsmål:

Føring af kassekladde og afstemning af kassebeholdning, f.eks. ved brug af IT

Svar:

En kassekladde er et foreløbigt dagligt regnskab, hvor en virksomhed skal registrere alle ind- og udbetalinger, der sker til og fra kassen.

Registreringerne skal afstemmes med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdninger.

Det anbefales at anvende en IT-løsning til bogføringen, idet det letter registreringen og afstemningerne.

 

<-Spørgsmål 214  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 216->