Spørgsmål 217

Egenviden spørgsmål 217

Spørgsmål:

Regler for blandede private og erhvervsmæssige udgifter, herunder skolebil med brug af elektronisk kørebog

 

Svar:

Hvis et driftsmiddel også anvendes privat

Såfremt et driftsmiddel kun anvendes delvist erhvervsmæssigt, kan der kun foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for den del af afskrivningssummens vedkommende, som vedrører den erhvervsmæssige anvendelse. Anvendes en bil, som er anskaffet for 100.000 kr., således halvt privat og halvt erhvervsmæssigt, vil der det første år kun kunne fradrages 1⁄2 x (25% af 100.000 kr.) = 12.500 kr.

Den private andel opgøres efter f.eks. elektronisk kørebog.

Der findes ikke specielle krav til en kørebog fra SKAT, den skal dog virke overbevisende sandsynlig og være ført dagligt.

Der findes flere måder at opgøre den private andel på.

 

<-Spørgsmål 216  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 218->