Spørgsmål 219

Egenviden spørgsmål 219

Spørgsmål:

Budgetlægning for virksomheden, herunder forskudsregistrering hos SKAT

Svar:

Virksomhedens budget er nødvendigt for at sikre sig et overblik over virksomhedens forventede indtægter og udgifter. Såfremt virksomheden har brug for en kredit i banken vil banken oftest anmode om et budget for virksomhedens drift.

Da der tillige skal ske en forskudsregistrering af virksomhedens overskud til SKAT, vil det ofte være nødvendigt at få en revisor til at beregne virksomhedens afskrivninger.

Indberetning af forskudsregistreringen sker via SKAT’s hjemmeside.

 

<-Spørgsmål 218  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 220->