Spørgsmål 220

Egenviden spørgsmål 220

Spørgsmål:

Regler for, hvordan aspiranten oprettes som erhvervsdrivende hos SKAT

Svar:

Ved virksomheds start skal virksomheden registreres hos SKAT.

Det sker via VIRK.DK hvor man logger ind med NEM-ID, vælger ”Start virksomhed”, hvor efter man bliver ledt igennem forløbet.

 

<-Spørgsmål 219  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 221->