Spørgsmål 222

Egenviden spørgsmål 222

Spørgsmål:

Grundlæggende regler om karteldannelse

Svar:

Et kartel er et samarbejde mellem forskellige selvstændige foretagender indenfor samme branche med henblik på at begrænse konkurrencen. Formålet kan være at tage de samme priser, at dele markeder, at udnytte et patent eller en licens, at optræde sammen overfor arbejdere og fagforeninger, eller at forlange lige betingelser fra fælles leverandører.

Hensigten er at opnå en økonomisk gevinst, en merfortjeneste, som uden samarbejdet ville tilfalde andre.

Alle deltagere i kartellet fortsætter som selvstændige enheder, og som regel er der et minimum af fælles administration.

Karteller kan beskrives som en form for funktionel kapitalkoncentration, dvs. at forskellige enheder optræder, som om de var blevet slået sammen, men uden at de er det.

Karteldannelse strider mod konkurrenceprincipperne i den klassiske frie markedsøkonomi, og i flere lande er der politiske hindringer for karteldannelser.

 

<-Spørgsmål 221  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 223->