Spørgsmål 23

Egenviden spørgsmål 23

Spørgsmål:

Formålet med undervisningen i særlige risikoforhold og hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit herom.

Svar:

8. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN

Formålet med undervisningen er at give eleven et sådant kendskab til nogle særlige risikoforhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen formåen og til at udvikle en færdselssikker holdning og adfærd.

Undervisningen har endvidere til formål at give eleven en sådan forståelse af de særlige risikoforhold ved hastighed, alkohol og manglende brug af sikkerhedssele, at det hjælper eleven til at lære at forudse mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen og i tide at reagere hensigtsmæssigt over for dem.

8.1 Særlige risikoforhold

Hovedmål:

Eleven skal lære, at de tre risikofaktorer: hastighed, alkohol og manglende brug af sikkerhedssele især dominerer blandt unge 18-19-årige. Eleven skal have forståelse for den risikoforøgelse, der indtræder, når to eller alle tre af disse faktorer optræder samtidigt.

Eleven skal opnå tilstrækkelig indsigt og handlemuligheder til at undgå at bringe sig selv og andre i kritiske situationer pga. hastighed, alkohol og manglende brug af sikkerhedsseler.

Eleven skal opnå indsigt i de sociale relationer og psykologiske faktorer, i form af normer og gruppepres, som medvirker til at skabe kritiske situationer. Ulykker kan undgås ved at fokusere på de sociale og psykologiske faktorer, som påvirker unges risiko.

 

<-Spørgsmål 22  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 24->