Spørgsmål 24

Egenviden spørgsmål 24

Spørgsmål:

Formålet med undervisningen på køreteknisk anlæg og hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit herom.

Svar:

9. MANØVRER PÅ KØRETEKNISKE ANLÆG

Formålet med undervisningen er at give eleven et sådant kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper eleven til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene.

Undervisningen har endvidere til formål at give eleven nogen færdighed i at beherske bilen under moderat hastighed i visse kritiske situationer. Der skal således foretages opbremsning på kortest mulig strækning, bremse- og undvigemanøvre på vejbane med høj og lav friktion samt opretning af bilen efter udskridning. Nogle af øvelserne gennemføres såvel med som uden ABS-bremsesystemet tilsluttet. Undervisningen har endvidere til formål at give eleven nogen færdighed i at tilbageføre bilen til vejbanen efter kørsel ud over høj vejkant.

Øvelserne sigter ikke mod at tilskynde eleverne til at køre hurtigere eller mindre forsigtigt, end de ellers ville have gjort, men tværtimod give dem lejlighed til at erfare hastighedens afgørende betydning for, om en afværgemanøvre kan gennemføres. Eleverne skal endvidere få erfaring om bilens reaktioner i kritiske situationer, således at panikreaktioner undgås.

Ved fastsættelsen af rækkefølgen af øvelserne skal eleverne – når øvelserne på tør og glat vej er identiske – gennemføre øvelserne på tør vej før øvelserne på glat vej for at lære, hvor meget hastigheden på glat vej skal reduceres, for at man sikkert kan udføre den samme manøvre som på tør vej. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan flere af øvelserne på tør vejbane gennemføres før de tilsvarende øvelser gennemføres på glat vejbane.

Hver enkelt øvelses præcise indhold er fastlagt i delmålene.

De enkelte øvelser anses for gennemført med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne. Øvelser og instruktion vil normalt kunne gennemføres på 4-5 timer, hvoraf mindst 4 lektioner à 45 minutters varighed skal være øvelser som fører af bilen. Eleven skal forinden have gennemført undervisningen i teorilokale om køretekniske forhold.

Kørelæreren må være ansvarlig for højst 6 biler samtidig. Kørelæreren skal under øvelserne samt under til- og frakørsel til disse, kunne overvåge eleverne forsvarligt. Eleverne må ikke under returkørsel gennemføre øvelser.

9.1 Vejgreb og belæsning

Hovedmål:

Eleven skal lære, at vejgreb er nødvendigt for udførelsen af enhver manøvre, og at forkert belæsning af bilen, forkert dæktryk, defekte støddæmpere og nedslidt dækmønster kan nedsætte vejgrebet og ændre bilens styreegenskaber. Eleven skal endvidere lære, at det nødvendige vejgreb til en given manøvre kun vil være til stede, når hastigheden og betjeningen af speederen, bremsen og rattet nøje tilpasses vejbanens beskaffenhed og føret.

 

9.2 Hastighed, bremselængde, centrifugalkraft og vejgrebets udnyttelse.

Hovedmål:

Eleven skal lære, at der er en bestemt sammenhæng mellem hastighed, bevægelsesenergi og bremselængde, og at bremselængden desuden afhænger af bremsekraften, vejgrebets størrelse, vejens hældning og eventuel kraftig blæst. Eleven skal endvidere lære om centrifugalkraftens betydning ved kørsel i sving samt lære at hastigheden skal nedsættes på glat vej i forhold til tør vej.

 

9.3 Hindringer på vejbanen

Hovedmål:

Eleven skal lære at reagere rigtigt over for pludselige hindringer på vejbanen, dels ved at styre forbi hindringer, hvor der ikke er plads nok til bremsning, og dels ved at undgå at styre og bremse på samme tid. Eleven skal endvidere erfare, hvor meget hastigheden skal nedsættes på glat vej i forhold til tør vej.

 

9.4 Genvindelse af vejgreb efter udskridning

Hovedmål:

Eleven skal lære at reagere rigtigt for at genvinde vejgrebet og få bilen på rette kurs efter en udskridning på glat vejbane.

 

9.5 Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant

Hovedmål:

Eleven skal lære at reagere rigtigt efter kørsel ud over en høj vejkant.

 

<-Spørgsmål 23  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 25->