Spørgsmål 25

Egenviden spørgsmål 25

Spørgsmål:

Formålet med at orientere eleverne om forberedelse til køreprøven og hovedmålene for undervisningsplanens enkelte afsnit herom

Svar:

10. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

Formålet med undervisningen er at give eleven kendskab til betingelserne for at lade sig indstille til køreprøve og få udstedt kørekort samt at gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om kørekort.

Undervisningen har endvidere til formål at orientere eleven om de krav, der stilles ved kø- reprøven og gennem evaluerende prøver i køreskolen give eleven lejlighed til at erhverve sig erfaring om vilkår og fremgangsmåde under gennemførelsen af køreprøvens teoretiske og praktiske del.

De forhold, der er nødvendige til beskrivelse af kravene til køreuddannelsen samt vilkårene for indstilling til køreprøve skal være gennemført i overensstemmelse med lærervejledningen om køreuddannelsen til kategori B.

 

10.1 Betingelser for at få kørekort

Hovedmål:

Eleven skal orienteres om de vigtigste lovbestemmelser vedrørende køreundervisning, ansøgning om kørekort med de fornødne attester mv. samt om, hvad førerretten til kørekortkategori B omfatter.

 

10.2 Køreprøvens gennemførelse

Hovedmål:

Eleven skal orienteres om de gældende retningslinier for køreprøvens indhold og gennemførelse og ved forudgående evaluerende prøver i køreskolen opnå erfaring i prøvesituationens vilkår.

 

10.3 Lovbestemmelser om kørekort

Hovedmål:

Eleven skal orienteres om de vigtigste lovbestemmelser vedrørende kørekort.

 

<-Spørgsmål 24  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 26->