Spørgsmål 3

Egenviden spørgsmål 3.

Spørgsmål:

Betydningen af elevers forkundskaber og andre forudsætninger for undervisningens tilrettelæggelse.

Svar:

For at kunne påbegynde undervisningen på det rette niveau, skal læreren have det fornødne indtryk af elevens forkundskaber – eventuelt ved at afholde forprøver, der bør være opdelt trinvis efter sværhedsgrad.

Forkundskaber kan i høj grad hænge sammen med, om eleven f.eks allerede er i besiddelse af kørekort til eksempelvis motorcykel, traktor eller har knallertbevis. Til disse erhvervelser er tilknyttet undervisning i færdselslov, hvilket ikke er tilfældet for cyklister.

Hvis eleverne sidder med så forskellige baggrunde, må undervisningen derfor tilrettelægges så alle eleverne forstår – men også får udfordringer. Kunne være gennem gruppe- eller parearbejde, hvor eleverne stilles individuelle opgaver.

Ved at undervise på det rette niveau, sikrer vi at der ikke er elever der enten keder sig ved undervisning i områder eleven har viden om, og at der ikke er elever der ikke kan følge med, f.eks. grundet manglende forkundskaber til de omhandlende emner.

 

<-Spørgsmål 2 – Tilbage til oversigt – Spørgsmål 4->