Spørgsmål 39

Egenviden spørgsmål 39

Spørgsmål:

ABS-systemets indflydelse på køresikkerheden, herunder kørsel på uens friktion

Svar:

Ved bremsning på uens friktion uden ABS-bremse vil der ske en kraftig skævtrækning af bilen, hvor bilen trækker mod den side med størst friktion, og ved høj hastighed og kraftig opbremsning tilfælde vil bilen sandsynligvis dreje helt rundt.

På biler med ABS-bremse vil skævtrækningen blive væsentligt reduceret af ABS-bremssystemet, men der vil være en mindre skævtrækning der skal komprenseres for.

 

<-Spørgsmål 38  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 40->