Spørgsmål 49

Egenviden spørgsmål 49

Spørgsmål:

Tilpasning af hastigheden under kørsel over bakker og valg af hensigtsmæssig placering gennem sving, herunder betydningen af kørebanens hældning

Svar:

Ved kørsel over bakken, hvor vejen ikke er adskilt af en spærrelinie for kørende trafik i hver retning, nedsættes hastigheden efter forholdene og der holdes så langt til højre som muligt, idet de modkørende lovligt kan komme over i vores bane.

Er vejen adskilt af en spærrelinie for kørende trafik i hver retning, og modkørende således ikke lovligt kan komme over i vores bane, fortsættes midt i den markerede bane med en hastighed der er tilpasset svingets skarphed.

Samme forhold gør sig gældende i uoverskuelige vejsving.

Vejens hældning har betydning for den valgte hastighed, idet en hældning ”udaf” vil medføre fare for at bilen ikke kan holdes i egen bane grundet hældningen.

Hælder vejen derimod ”indad” vil der ikke være problemer med at holde bilen i egen bane grundet hældningen.

Tag f.eks. en indendørs cykelbane til f.eks. 6-dagsløb – der kører cykler på en bane der hænder ”indad” og der kan køres med høj hastighed i svingene. Vendte banen derimod ”udad” ville det være helt umuligt at køre på banen i svingene.

 

<-Spørgsmål 48  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 50->