Spørgsmål 51

Egenviden spørgsmål 51

Spørgsmål:

Færdselslovens bestemmelser om at opretholde kørelærergodkendelsen

Svar:

Godkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Godkendelsen kan fornyes, hvis indehaveren stadig opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 7 (ikke har udvist et forhold, der omfattes af straffelovens § 78, stk. 2), i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten ubetinget eller haft denne inddraget administrativt og godtgør i den forløbne periode at have gennemført obligatorisk efteruddannelse.

 

<-Spørgsmål 50  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 52->