Spørgsmål 64

Egenviden spørgsmål 64

Spørgsmål:

Forskellige trafikantgruppers (alder, køn, sociale tilhørsforhold) forudsætnin- Retningslinjer for kørelærerprøver Version 2015 21 torer ger for at færdes i trafikken, herunder hvilke grupper der har særlig høj risiko

Svar:

Eleven skal lære, at forholdene om reaktionstiden og om opfattelses- og reaktionsevnenes begrænsning principielt gælder alle trafikanter, både kørende og gående.

Antallet af ulykker er imidlertid særligt stort blandt trafikanter i bestemte aldre. Denne ophobning af ulykker er bl.a. tegn på, at de pågældende trafikanter har særlige vanskeligheder, som man må tage hensyn til.

Der sker særlig mange ulykker med:

  • gående i 5-10-års-alderen,
  • cyklister i 10-15-års-alderen,
  • knallertkørere i 15-19-års-alderen,
  • motorcyklister i 18-22-års-alderen,
  • bilister i 18-24-års-alderen og
  • ældre fodgængere og cyklister fra omkring 70-års-alderen.

De mange uheld kan ikke alene forklares ved, at der er særlig mange trafikanter af den pågældende art i de nævnte aldre, men hænger også sammen med typiske begynderproblemer, hvor trafikanterne har ringe erfaring og for nogles vedkommende udviklingsbetingede vanskeligheder med at klare sig i trafikken.

 

<-Spørgsmål 63  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 65->