Spørgsmål 72

Egenviden spørgsmål 72

Spørgsmål:

Hastighedens betydning for ulykkesrisikoen

Svar:

Hastighed indgår skønsmæssigt som ulykkes- og skadesfaktor i mellem 25 og 50 % af ulykkerne med personskade.

Hvis man kører med en hastighed på mere end 30 km/t og øger hastigheden med 10 %, øger man samtidig risikoen for en dødsulykke med op til 45 %

Bremselængden øges fire gange, når man fordobler hastigheden.

Når to biler med hhv. 50 og 60 km/t bremser på samme tid, kører bilen med 60 km/t stadig 44 km/t, der hvor bilen med 50 km/t standser.

De alvorligste ulykker, hvor hastighed er en væsentlig ulykkes- og skadesfaktor, sker i landområder.

 

<-Spørgsmål 71  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 73->