Spørgsmål 74

Egenviden spørgsmål 74

Spørgsmål:

Betydning af afkodning af andre trafikanters hensigt og adfærd

Svar:

Bedømmelse af andre trafikanter:

Eleven skal lære at bedømme andre trafikanter ved at se efter kendetegn på deres alder, opmærksomhed og hensigt i færdselssituationer, der ofte fører til ulykker, og således forudse andre trafikanters mulige fejl og reagere hensigtsmæssigt over for dem.

Andre trafikanters adfærd:

Eleven skal lære, at forholdene om reaktionstiden og om opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning principielt gælder alle trafikanter, både kørende og gående.

Ved at lære eleverne af forudse andre trafikanters hensigt og adfærd, vil det være muligt at afværge farlige situationer.

 

<-Spørgsmål 73  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 75->