Spørgsmål 75

Egenviden spørgsmål 75

Spørgsmål:

Synsfelt, centralt og perifert synsfelt

Svar:

Synsfeltet er den del af omgivelserne, hvorfra man kan registrere et synsindtryk, når øjet fikserer et fast punkt.

Synsfeltet undersøges ved at præsentere et objekt forskellige steder i synsfeltet med henblik på at bestemme synsfeltets ydergrænser. Hvis objektet er et lys, kan man ved at variere intensiteten vurdere, hvordan synstærsklen varierer forskellige steder inden for synsfeltets ydergrænser

Synsfeltet kan bestemmes på de to øjne hver for sig (monokulært) og samtidig (binokulært)

Det perifere syn er orienteringssynet. Det benytter vi til at orientere os i omgivelserne. Synsfeltets ydergrænser registreres af stavene i nethinden. Det perifere syn opdager svagere lyskilder end det centrale, og derfor bruger vi det perifere syn, når det er mørkt. Det perifere syn reagerer ikke på farver eller detaljer.

Synsfeltet bliver testet af lægen i forbindelse med kørekortattesten.

 

<-Spørgsmål 74  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 76->