Spørgsmål 76

Egenviden spørgsmål 76

Spørgsmål:

Betydning af erfaring og rutine

Svar:

Selv om unge har den bedst udviklede opfattelses- og reaktionsevne, er de alligevel de mest udsatte for uheld af alle trafikantgrupper på grund af manglende erfaring og mulige holdningsproblemer.

De unges manglende erfaring viser sig især som vanskeligheder med at afpasse hastigheden efter forholdene, bedømme egne manøvremuligheder rigtigt og bedømme andre trafikanter tilstrækkeligt kritisk.

 

<-Spørgsmål 75  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 77->