Spørgsmål 8

Egenviden spørgsmål 8

Spørgsmål:

Betydningen af evaluerende prøver i såvel det teoretiske som det praktiske pensum.

Svar:

Evaluerende prøver tjener 2 formål

  1. Eleven kan selv konstatere om præstationen svarer til det krævede (delmålene)
  2. Kørelæreren kan kontrollere om undervisningen har været tilstrækkelig god og effektiv

Evaluerende prøver giver eleverne lejlighed til at erhverve sig erfaring om vilkår og fremgangsmåde for både den teoretiske og den praktiske prøve. Tillige tjener de som kontrol af, om eleven er klar til henholdsvis teoretisk som praktisk prøve.

 

<-Spørgsmål 7  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 9->