Spørgsmål 9

Egenviden spørgsmål 9

Spørgsmål:

Almindeligt anvendte metoder for evaluering af undervisningen.

Svar:

Evaluerende prøver tjener 2 formål:

  1. Eleven kan selv konstatere om præstationen svarer til det krævede (Delmålene)
  2. Kørelæreren kan kontrollere om undervisningen har været tilstrækkelig god og effektiv.

Evaluering kan ske via kontrollerende spørgsmål til de enkelte emner under undervisningen i det der undervises i som kontrolspørgsmål til f.eks. situationer på billeder efter emnet er gennemgået på en undervisningsaften.

Undervejs i undervisningen kan der afvikles evaluerende prøver i alle emner der er indlært til dato.

Endelig afvikles en evaluerende prøve når hele undervisningsforløbet er afsluttet.

 

<-Spørsmål 8  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 10->