Spørgsmål 99

Egenviden spørgsmål 99

Spørgsmål:

Princip og funktion af bremseassistent

Svar:

En bremseassistent mærker, hvis føreren træder forholdsvis hurtigt og hårdt på bremsepedalen, og øger straks trykket til det maksimale, så ABS-bremserne træder i funktion. Det er nemlig sådan, at de fleste førere ikke får øget pedaltrykket hurtigt nok, selv om der er tale om en nødsituation.

 

5.01.007 Bremseassistent

(1) Ved bremseassistent forstås en funktion i driftsbremsesystemet, hvor behov for kraftig opbremsning registreres på baggrund af førerens bremseaktivering, og hvor a) funktionen hjælper føreren med at opnå højst mulige deceleration, eller b) funktionen sørger for fuld aktivering af de blokeringsfri bremser (ABS).

 

5.01.021 Personbil M1

(2) Personbil M1 skal være forsynet med bremseassistent.

 

<-Spørgsmål 98  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 100->