Spørgsmål 32

Tyngdepunkt

Egenviden spørgsmål 32

Spørgsmål:

Tyngdepunkt og tyngdekraft, herunder enheden newton (N).

Svar:

Tyngdekraft: Den lodret nedadrettede kraft hvormed jorden tiltrækker bilen.

Hver enkelt lille del af køretøjet påvirkes af tyngdekraften. Samles alle disse kræfter opstår tyngdepunktet. Med andre ord, punktet hvor køretøjets vægt er koncentreret.

Hænges bilen op i tyngdepunktet vil den være i fuldstændig balance.

Tyngdepunktets beliggenhed, højt eller lavt har bl.a. betydning for hvornår bilen vil vælte i et sving.

Hvis resultanten (den geometriske sum) af centrifugalkraften og tyngdekraften med tyngdepunktet som centrum skærer vejbanen mellem hjulene vælter vognen/bilen ikke.

 

Retningslinjer for kørelærer prøven

 

<-Spørgsmål 31  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 33->