Spøgsmål 31

Udregne standselængden

Egenviden spørgsmål 31

Spørgsmål:

Udregne standselængden ved forskellige hastigheder, vejgreb og reaktionstider

Svar:

Standselængden (SL) er summen at Bremselængden (BL) og Reaktionslængden (RL)

Reaktionslængden er den strækning køretøjet tilbagelægger fra føreren har mulighed for at opdage faren til han reagerer, f.eks. har foden på bremsen.

RL= v x t = m/s x s

hvor v er hastigheden i m/s og t er tiden i sekunder.

Bremselængden er den strækning køretøjet tilbagelægger fra opbremsningen er begyndt til køretøjet holder stille. Kan beregnes på 2 måder.

BL = (1 x v²) : (2 x d)

hvor v= hastighed m/s og d=decelarationen i m/ s² (Personbil = 6,4 m/s², varebil = 5,0 m/s² og nødbremse = 2,5 m/s ²)

eller….

BL= (1 x v ²) : (2 x 9,82 x μ)

hvor v= hastighed og μ= friktionstallet (0,8 på tør asfalt og 0,2 på fastkørt sne) ( Tallet 9,82 udgør tyngdeaccelerationen som er 9,82²)

Det fremgår at en fordobling af hastigheden f.s.v. angår BL bevirker en firdobling af bremselængden.

udregne standselængden

Retningslinjer for kørelærer eksamien

 

<-Spørgsmål 30  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 32->