Spørgsmål 2

Undervisningen

Planlægning af undervisningen til kørekort, herunder vælg af lærestof.

Egenviden spørgsmål 2

Spørgsmål

Kriterier for udvælgelse af lærestof og organisering af undervisningen.

Svar

UndervisningenTil selve undervisningen bruges undervisningsplanen for køreudannelse,

Lærestof er de informationer, som læreren skal forelægge eleven og de bestemte øvelser, som eleven skal udføre efter lærerens instruktion.

Lærestoffet er nærmere beskrevet i delmålene i Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B, herunder præstationskravene og den tilhørende lærervejledning der beskriver måden undervisningen

Visuelt illustrere det teoretiske stof vha. modeller eller billeder.

Vigtigt at vælge relevant materiale i forhold til både elever og det stof , der skal læres.

Teori og praksis skal følges ad i størst mulig omfang.

Eleven skal føres fra lettere opgaver mod sværere.

 

 

Link til undervisningsplan

 

<-Spørgsmål 1  Tilbage til oversigt  Spørgsmål 3->