Kørselforbud

Kørselsforbud

Kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Kørselforbud kan forekomme de første 3 år efter førstegangs erhvervelse af kørekort.

færdselsloven §127 angiver hvornår man kan få et kørselforbud.

Ved kørselforbud skal kørekortet inddrages af politiet, og derefter skal du gennemgå særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (Teori og køreprøve).

Den kontrollerende køreprøve bedømmes på samme måde som en førstegangs erhverver.

Hvis frakendelsen skyldes spiritus/bevidspåvirkende stoffer kan du istedenfor særlig køreundervisning gennemgå et ANT-kursus.

I visse tilfælde skal både ANT-kursus og særlig køreundervisning gennemføres.

Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

Relaterede links : Ubetinget frakendelse, Betinget frakendelseKøb adgang til teoriprøve, ANT-Kursus, Særlig køreundervisning, Kontrollerende køreprøve , Politi