Lyskryds

Lyskryds

Der er flere måder at diregere færdslen i et kryds, herimellem lyskryds.

Der kan være ubetinget vigepligt, højre vigepligt, lyssignal, politiets tegngivning.

 

Den højeste myndighed er politiet.

Den næsthøjeste myndighed er lyssignal.

Så kommer der færdseltavler som nummer tre.

Derefter kommer højre vigepligt(Færdselloven)

 

Nu skal vi gennemgå reglerne vedrørende lyskryds.

 

Lyskryds

Rødt lys                      Rødt/gult lys              Grønt lys                     Gult lys

Rødt lys

Rødt lys betyder at man skal standse ved stoplinjen inden man kører ind i krydset.

Som nummer 2 i rækkefølgen kommer rødt/gult lys

Rødt/gult lys

Rødt/gult lys betyder at du skal være parat til at køre.

Efter rødt/gult lys kommer der grønt lys.

Grønt lys

Grønt lys betyder at man skal køre ind i krydset.

Hvis man skal køre ligeud kan man køre direkt igennem krydset. (Husk at være opmærksom på cyklister)

Skal man til højre krydser man cyklisternes bane, og derfor skal du være ekstra opmærksom på bagfrakommende cyklister.

Hvis man skal til venster i krydset, skal man holde tilbage for modkørende.

Grøn pil

Nogle lyskryds er forsynet med grøn pil.

Ved grøn pil kan man køre den vej som pilen peger.

Modkørende færdsel skal standse for dig.

grøn pil i lyskryds

 

Repetions signal

Nogle ældre lyskryds er forsynet med et repetions signal.

Nyere kryds bruger de heller grøn pil istedenfor.

Repetions signal

Et repetions signal har intet grønt lys.

Rødt lys fortæller at modkørende har rødt lys, og gult lys fortæller at modkørende har gult lys.

Dvs. at hvis repetions signalet er slukket betyder det at modkørende har grønt lys.

 

Færdselskilt

“Advarsel om lyskryds” bliver ofte brugt, hvis krydset er placeret et sted, hvor det er svært at se.

Lyskryds

Lær mere om kørsel i lyskryds ved at tage vores teoriprøver.

Relaterede links : Vigepligter, Færdselstavler, Overhaling, Gratis teoriprøve, Køb login