Praktisk køreprøve

Praktisk køreprøve.

Du skal til en praktisk køreprøve ved førstegangserhvervelse af kørekort, generhvervelse grundet betinget eller ubetinget frakendelse, kørselforbud eller lignende.

Den praktiske prøve foregår på den måde at der kommer en sagkyndig med i bilen istedenfor en kørelærer.

Den sagkyndige bedømmer om prøven er “bestået” eller “ikke bestået”

Den praktiske prøve varer normale 30 til 45 minutter.

Den praktiske prøve kan foregå i bykørsel eller landevejskørsel, eller måske en kombination af begge dele.

Prøven indledes med en kontrol af din identitet. (Medtag gyldigt pas)

Ved førstegangserhverv eller erhvervsmessig praktisk prøve, skal man inden kørsel besvare nogle tekniske spørgsmål om køretøjet.

Det er krav om at den bil der bruges til prøven er en godkendt skolevogn.

Prøven bedømmes som en helhed, og man kan bestå med mindre fejl.

Bestået praktisk prøve.

Du får udstedet et foreløbigt kørekort med det samme. (Kun kørsel i danmark.)

Ikke bestået praktisk prøve.

Du får at vide at prøven ikke er bestået, med en skriftlig forklaring og hvorfor.

Du kan bestille en ny praktisk prøve med det samme, og der skal betales et gebyr for ny prøve.

Eksempel på bedømmelse af en praktisk prøve.

Relaterede links : Om teoriprøven, Generhvervelse, Betinget frakendelse, Ubetinget frakendelse, Gratis teoriprøve